Hyundai Creta

Hyundai Creta

PHIÊN BẢN CretaGIÁ BÁNĐANG ƯU ĐÃI
Creta 1.5 Cao Cấp  
Creta 1.5 Đặc Biệt  
Creta 1.5 Tiêu chuẩn  
hỗ trợ mua xe

  Tâm điểm cuộc chơi

  Được thiết kế dành cho bạn, những người luôn muốn làm điều tốt nhất trong mọi thử thách. Chuẩn bị đối mặt với mọi thay đổi trong cuộc sống và thích ứng nhanh chóng. Đã đến lúc khởi động chiếc xe của bạn và tỏa sáng như một ánh đèn sân khấu trên con đường đến tương lai.

  Small_HMC_SU2_VN_SHOT05_WR2_DRL_OFFSmall_HMC_SU2_VN_SHOT05_WR2_DRL_OFF
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT05_WC2_DRL_ONSmall_HMC_SU2_VN_SHOT05_WC2_DRL_ON
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT04_WR2_DRL_OFFSmall_HMC_SU2_VN_SHOT04_WR2_DRL_OFF
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT04_WC2_DRL_OFFSmall_HMC_SU2_VN_SHOT04_WC2_DRL_OFF
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT03_WR2_DRL_OFFSmall_HMC_SU2_VN_SHOT03_WR2_DRL_OFF
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT03_WC2_DRL_ONSmall_HMC_SU2_VN_SHOT03_WC2_DRL_ON
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT02_WR2_DRL_OFFSmall_HMC_SU2_VN_SHOT02_WR2_DRL_OFF
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT02_WC2_DRL_OFFSmall_HMC_SU2_VN_SHOT02_WC2_DRL_OFF
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT01_WR2_DRL_OFFSmall_HMC_SU2_VN_SHOT01_WR2_DRL_OFF
  Small_HMC_SU2_VN_SHOT01_WC2_DRL_OFFSmall_HMC_SU2_VN_SHOT01_WC2_DRL_OFF