Chính sách và quyền riêng tư v/v thu thập thông tin

Theo chính sách quyền riêng tư của Hyundai Bình Phước, các điều khoản, mọi Điều khoản về ưu đãi và để tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng cho một Chi nhánh, đại lý độc quyền hoặc bên thứ ba chỉ đại diện cho Hyundai Bình Phước để thực hiện mục đích phục vụ tư vấn khách hàng về sản phẩm từ Hyundai BP. Mọi thông của khách hàng đều được bảo mật và tuân thủ đúng chính sách từ quảng cáo của bên thứ 3 (như: Facebook, Youtube, Instargram, Zalo,…)

Trả lời